Média

Výroba v Jeseníku
 

Jednotky Vaša Nováky - výroba, dodávka
 

Kryt Brno - demontáž a zpětná montáž VZT jednotky
 

ZČU Plzeň - výměna rotačního rekuperátoru u venkovní jednotky