Média


Jednotky Vaša Nováky - výroba, dodávka


Kryt Brno - demontáž a zpětná montáž VZT jednotky
 

ZČU Plzeň - výměna rotačního rekuperátoru u venkovní jednotky