Reference - Zdravotnictví, čisté prostory

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina

Popis: Dodávka vnitřní i venkonví vzduchotechnické jednotky
Typ jednotky: Přívodní a odtahové jednotky
Výbava: Ventilátory, EC motory, filtry, vodní ohřívače, protiproudé výměníky
Průtok: spolu 5 790 m3/h
Rok dodávky: 2019

Nemocnice sv. Anny

Popis: Dodávka vnitřní vzduchotechnické jednotky
Typ jednotky: Přívodní a odtahová jednotka
Výbava: Ventilátory, EC motory, filtry, elektrický ohřívač, protiproudý výměník
Průtok: 850 m3/h
Rok dodávky: 2019

Psychiatrická nemocnice v Opavě - dětské oddělení

Popis: Dodávka vnitřních vzduchotechnických jednotek
Typ jednotky: Přívodní a odtahové jednotky

Výbava: Ventilátory, EC motory, filtry, protiproudé výměníky, elektrické ohřívače, čídlá vlhkosti a CO2
Průtok:  spolu 8 710 m3/h
Rok dodávky: 2019

Poliklinika Lesná - čekárna a šatny

Popis: Dodávka venkovní vzduchotechnické jednotky
Typ jednotky: Přívodní a odtahová jednotka
včetně MaR
Výbava: Ventilátory, EC motory, filtry, protiproufý výměník, elektrický ohřívač, frekvenční měniče
Průtok:  800 m3/h
Rok dodávky: 2019

Ústav patologickej anatómie v Martine (Slovensko)

Popis: Venkovní vzduchotechnická jednotka
Typ jednotky: Přívodní a odtahová jednotka

Výbava: Ventilátory, EC motory, filtry, protiproudý výměník, elektrický ohřívač
Průtok:  2 000 m3/h
Rok dodávky: 2019

Alzheimer centrum Česká Lípa

Popis: Dodávka vnitřních vzduchotechnických jednotek
Typ jednotky: Přívodní a odtahové jednotky včetně kondenzační jednotky

Výbava: Ventilátory, EC motory, filtry, vodní ohřívače, protiproudý výměník, rotační rekuperátor, přímý výparník, frekvenční měniče, čidlá
Průtok: spolu 23 400 m3/h
Rok dodávky: 2019

Körber Medipak

Popis: Dodávka vnitřních vzduchotechnických jednotek
Typ jednotky: Přívodní a odtahové jednotky
Výbava: Ventilátory, filtry, elektrické ohřívače, protiproudé výměníky
Průtok: spolu 7 400 m3/h
Rok dodávky: 2019

Magnetická rezonance v Náchodě

Popis: Dodávka vnitřní vzduchotechnické jednotky
Typ jednotky: Přívodní a odtahová jednotka
Výbava: Ventilátory, motory, filtry, protiproudý výměník, vodní ohřívač, přímý výparník
Průtok:  1 700 m3/h
Rok dodávky: 2019

Nemocnice Česká Lípa

Popis: Dodávka vnitřní vzduchotechnické jednotky v hygienickém provedení
Typ jednotky: Přívodní a odtahová jednotka

Výbava: Ventilátory, filtry, deskový rekupereční výměník, vodní ohřívač, přímý výparník
Průtok: 6 000 m3/h
Rok dodávky: 2018

Nemocnice Blansko

Popis: Dodávka vnitřních vzduchotechnických jednotek
Typ jednotky: Přívodní a odtahové jednotky
s epoxidovým lakem
Výbava: Ventilátory, filtry, deskové rekuperátory, přímě výparníky, vodní ohřívače
, Měření a regulace
Průtok: Spolu cca  12 600 m3/h
Rok dodávky: 2018

Moje ambulance České Budějovice

Popis: Dodávka vnitřní vzduchotechnické jednotky
Typ jednotky: Přívodní a odtahová jednotka

Výbava: Ventilátory, filtry, protiproudý výměník, elektrický ohřívač
Průtok: 750 m3/h
Rok dodávky: 2018

Juniorcentrum Rokycanova

Popis: Dodávka vnitřních vzduchotechnických jednotek
Typ jednotky: Přívodní a odtahové jednotky

Výbava: Ventilátory, EC motory, filtry, protiproudý výměník, přímý výparník, vodní ohřívač, směšovací uzel, systém MaR
Průtok: spolu 6 100 m3/h
Rok dodávky: 2018

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Popis: Dodávka přívodních a odvodních jednotek pro ventilaci prádelny a šaten
Výbava: Ventilátory, frevenční měniče, filtry, rotační a deskový rekuperátor, parní ohřívač

Průtok: Celkem 15 820 m3/h
Rok dodávky: 2016

Thomayerova nemocnice

Popis: Dodávka přívodní a odvodní jednotky pro ventilaci skladu léčiv
Typ jednotky: Podstropní jednotka s rekuperací a ohřevem
Výbava: Ventilátory, filtry, protiproudý rekuperátor, elektrický ohřívač
Průtok: 1100 m3/h
Rok dodávky: 2016

DINA-HITEX Bučovice

Popis: Dodávka přívodní jednotky
Typ jednotky: Střešní jednotka s vodním ohřevem a chlazením
Výbava: Ventilátory, filtry, vodní ohřívač, freonový chladič
Průtok: 11140 m3/h
Rok dodávky: 2016

Nemocnice Tábor

Popis: Dodávka přívodní a odvodní jednotky pro ventilaci šaten 
Typ jednotky: Vnitřní jednotka s rekuperací a ohřevem
Výbava: Ventilátory, filtry, deskový rekuperátor, vodní ohřívač
Průtok: 2520 m3/h
Rok dodávky: 2015

Nemocnice Karlovy Vary

Popis: Dodávka celkem 7 vzduchotechnických jednotek včetně MaR pro ventilaci nemocnice (mimo jiné JIP, infekčního oddělení a ambulance ORL)
Typ jednotky: Vnitřní stojaté a podstropní jednotky s rekuperací, vodním ohřevem a chlazením
Výbava: Ventilátory, filtry, deskové rekuperátory, vodní ohřívače a chladiče
Průtok: Celkem 16500 m3/h
Rok dodávky: 2015

FN Královské Vinohrady

Popis: Dodávka vzduchotechnické jednotky pro ventilaci nemocnice
Typ jednotky: Venkovní jednotka s rekuperací, ohřevem a chlazením
Výbava: Ventilátory, filtry, deskový rekuperátor, elektrický ohřívač, freonový chladič
Průtok: 6900 m3/h
Rok dodávky: 2015

Výzkumný a Šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Popis: Dodáno bylo patnáct jednotek s rekuperací
Typ jednotky: Vnitřní stojatá jednotka
Výbava: Deskový výměník, rotační výměník, vodní ohřev, vodní chlazení
Průtok:  97000m3/h
Rok dodávky:  2014

Krajská nemocnice Liberec a.s. - centrální příjem PIO

Popis: Nový centrální interní příjem, který slouží pro příjem pacientů se všemi interními diagnózami, větrá podstropní jednotka včetně MaR
Typ jednotky: Podstropní jednotka přívod-odvod
Výbava: Vodní ohřívač, freonový chladič, systém MaR
Průtok:  3300 m3/h
Rok dodávky:  2014

Výzkumný ústav organických syntéz SYNTHESIA Rybitví

Popis
Typ jednotky
Výbava
Průtok:  5000m3/h
Rok dodávky:  2014

Lékárna Dům u Červeného raka, Brno

Popis: Lékárně, která v domě U Červeného raka působí již 430 let, jsme dodali podstropní jednotku
Typ jednotky: Podstropní jednotka
Výbava: Vodní ohřev, deskový výměník
Průtok:  3000 m3/h
Rok dodávky:  2012

Výzkumný ústav organických syntéz Pardubice-Rybitví

Popis
Typ jednotky
Výbava
Průtok:  36000m3/h
Rok dodávky:  2012

Vojenská nemocnica Ružomberok

Popis: Jednotka na úpravu vzduchu v šatnách nemocnice
Typ jednotky: Vnitřní jednotka ve stojatém hygienickém provedení s rekuperací + chladící komora
Výbava: Deskový výměník vč. bypassu, vodní ohřev, samostatná chladící komora
Průtok:  8000m3/h
Rok dodávky:  2011

Výzkumný ústav Botanika - Praha, Lysolaje

Popis: Pro tento ústav byly dodány 2 jednotky
Typ jednotky: Vnitřní stojaté provedení s rekuperací
Výbava: Deskový výměník, vodní ohřev, chladič
Průtok:  33000m3/h
Rok dodávky:  2011

Fakultní nemocnice Motol

Popis: Filtrační sekce pro angiografické oddělení
Typ jednotky:  Jednotka upravující vzduch v hygienicky čistém prostředí za použití HEPA filtru
Výbava: HEPA filtr
Průtok:  13000m3/h
Rok dodávky:  2011

Nemocnice Kolín - Pavilon F

Popis: Dodání šesti kusů větracích jednotek pro operativní zázemí pavilonu F
Typ jednotky: VZT jednotky s rekuperací a ohřevem
Výbava: Deskový výměník, ohřev, motor SIMENS s frekvenčním měničem
Průtok:  40500m3/h
Rok dodávky:  2010

Nemocnice Liberec - přednáškový sál

Popis: Pro tuto nemocnici byla dodána VZT jednotka a dva kusy nástřešních ventilátorů zajišťující výměnu vzduchu v přednáškovém sále včetně systému MaR
Typ jednotky: Venkovní jednotka s tepelnou úpravou vzduchu
Výbava: Vodní ohřev, freonový chladič, směšovací komora
Průtok:  11000m3/h
Rok dodávky:  2009

Nemocnice Milosrdných Sester Sv. Karla Boromejského

Popis: Zajištění požadované výměny vzduchu na operačním sále
Typ jednotky: Vnitřní stojatá jednotka
Výbava: Elektrický ohřev, freonový chladič, deskový výměník
Průtok:  4000 m3/h
Rok dodávky:  2009

Poliklinika Terasa Košice

Popis: Jednotka pro operační sál
Typ jednotky
Výbava
Průtok:  4000m3/h
Rok dodávky:  2009

GEMINI - oční klinika - zákrokový sál

Popis: Vzduchotechnická jednotka splňující hygienickou normu
Typ jednotky: Vnitřní jednotka se zpětným ziskem tepla, ohřevem a chlazením
Výbava: Deskový rekuperační výměník, vodní ohřev, chlazení
Průtok:  4800m3/h
Rok dodávky:  2009

Dětská fakultní nemocnice - Kramáře Slovensko

Popis: Dodávka vzduchotechnické jednotky
Typ jednotky: Rekuperační jednotka pro hygienicky čisté prostory
Výbava
Průtok:  6000m3/h
Rok dodávky:  2008