Služby

Měření a analýza VZT systémů

Popis

Multifunkční přístroj AIRFLOW TA465-P
- termickou sondu typ 960
- lopatkovou sondu typ 955
- sadu nástavců k měření objemových průtoků

Co měříme:
- rychlost proudění vzduchu (termickou sondou i lopatkovou)
- teplotu měřeného vzduchu
- objemový průtok v potrubí nebo koncovými elementy, sondami nebo pomocí nástavců na vyústkách a talířových ventilech
- tlak, přetlak, podtlak
- barometrický tlak


Služby nabízíme:
- měření skutečného průtoku vzduchu VZT jednotkou - rozdílem tlaků na sací dýze ventilátoru např Ziehl-Abbeg, pouze pokud je ventilátor vybaven odběrnou sondou na dýze
- měření průtoku vzduchu libovolným vzduchotechnickým potrubím
- měření přůtoku vzduchu na koncových elementech kromě vířivých anemostatů
- měření tlaků ve VZT potrubí
- měření tlakových poměrů u VZT jednotky
- měření přetlaku / podtlaku ve větraných místnostech
- případné drobné zaregulování průtoků pomocí potrubních klapek nebo na koncových elementech (vyústkách, ventilech,...)

Všchny služby mohou obsahovat písemnou zprávu s vyhodnocením měření včetně kalibračních protokolů použitých přístrojů.

Dále nabízíme prohlídky (kontroly) celých vzduchotechnických rozvodů. Kontroly nastavených průtoků. 
Pomocí filmového vyvíječe (nezávadného) dýmu zviditelnění proudění vzduchu nebo zjištění kam je vzduch konkrétním zařízením distribuován v případě neexistujícího projektu stávajícího stavu rozvodů vzduchotechniky

Dále nabízíme kontrolu montáže a revize požárních vzduchotechnických zařízení (požární klapky, požární ventily, požární stěnové mřížky) výrobců Mandík, TROX, SystemAir,

Co nenabízíme:
- zaregulování velkých rozvodů vzduchu dle projektu 
- měření průtoků anemostatů

Varianty

Typ

Dokumenty ke stažení